E-YAYINCILIK SİSTEM TANIM BELGESİ

Ulusal araştırmacıların ana dilleri ile yaptıkları yayınların kolay dağıtılması ve izlenmesi gereksiniminden hareketle kurulan Demir yayıncılık, ulusal bilimsel dergi yayıncılığı yapmayı hedeflemektedir. Demir yayıncılık çeşitli bilim dallarında ve konu kategorilerinde dergiler yayınlamayı planlamaktadır. Bilim dallları bilgisayar, jeoloji, tıp, gıda, sosyoloji vb olabileceği gibi konu kategorileri uzaktan eğitim, uydu görüntüleme, hava kirliliği gibi örneklenebilir. Konu kategorileri ile bilimdalları arasında birçok eşleşme olabilir, çünkü aynı konu hem kimya hemde bilgisayar araştırmacılarının ilgisini çekebilir. Dergileri daha çok konu kategorilerinde ele almayı tercih etmekle birlikte, konu kategorilerinin bilim dalları ile ilişkini bilmek degiler içinde bilim dalı takibi yapmayı sağlayacaktır.

Her dergi yılda belli sayıda yayınlanır ve ulusal dergi tanımı için gerekli bilgileri taşır. Her derginin bir sayısında yer alancak makale sayısıda bellidir. Dergileri editörleri derginin üzerindeki tek hakimdir. Bir dergi için makale sunumu, incelemesi, sonuçlandırılması, yayınlanması temel işlem adımlarıdır. Makale sunumu, bir yazarın sisteme kayıt olarak makalesini editörün en kolay inceleyebileceği biçimde göndermesidir. Sunulan makale editör tarafından incelemeye değer görülürse hakemlere gönderilebilir, kabul edebilir ya da gerekçe ile red edebilir. Hakemler editörün o makale ile ilgili olduğunu düşündüğü araştırmacılar olup, sisteme hakem olarak kayıtlı olsalar da olmasalar da eposta ile davet ettiği kişilerdir. Kayıtlı olmayan hakemlerin daveti kabul etmesi ile sistemde otomatik tanımlarının yapılması gerekir. Hakemler sistem üzerinden incelemeye gönderilen makaleye ve makale hakkında cevaplaması gereken sorulara (anket biçiminde - her makale için aynı - dergiden dergiye farklı- cevaplar evet/hayır) erişebilmelidir. Soru cevaplarının yanı sıra serbet yazı ile genel görüşlerini ifade edebilmeli ve kararlarını (kabul, red, küçük düzeltme, büyük düzeltme) biçiminde bildirmelidir. Bir makalenin kaç hakemi olacağına editör karar verir. Hakem görüşlerini inceleyen editör makale hakkında kabul, red ya da düzeltme kararını verir ve sistem üzerinden yazara bilgi gönderir. Düzeltme kararı verildiğinde hakem yorumlarının editörün kontrolü altında yazara iletilmesi gerekir. Red olan makale sistem saklanacaktır. Kabul edilen makale yayınlanmak üzere sıraya alınacaktır. Düzeltme istenen makale verilen süre içinde yazar tarafından düzeltilip, artan versiyon numarası ile sisteme sunulacak, editörler üzerinden tekrar hakemlere gönderilip, hakem kararları alınacaktır.
Yayınlama aşamasında ise, yayın dönemi gelen dergi her fasikülünde kaç makale basıyor ise o kadar yayını bekleyenler kuyruğundan çekecek ve yayınlayacaktır. Her yayın sadece kendine özel olan dergisini, yılını ve o yıl yayınlanan kaçıncı makale olduğunu gösteren bir numara alacak ve literatürde bu numara ile takip edilecektir.

Dergilerin tamamında aynı format kullanılacak olup, makale sunumu aşamasında formata uygun olmayan makalenin kabul edilmemesi sağlanacaktır.
Yazarları hiç bir biçimde hakemlerin kim olduğunu bilmeyeceği gibi, editör hakemlere isterse yazar bilgini göndermeyecektir.

Her derginin kendi sitesi Demir yayıncılık altında bir altalan biçimde olup, dergi hakkında gereken bilgileri (amaç, tarihçe, editör, yayınlamış fasikülller) sunacaktır. Aynı biçimde demir yayıncılık genelinde yazara, dergiye, konuya yada anahtar kelimeye göre makale arama yapılabilecektir.
Dergilerde yayınlanan makalelerin birbirine atıf vermesi halinde, kaynaklar kısmında yer alan makale numaraları ile atıf veren ve alan makalelerin ilişkisi ve sayısı kontrol altında tutulabilmelidir.

Last edited Jan 4, 2013 at 7:29 PM by MehmetKozan, version 3